Системи за измерване IME

 

Увеличението на цените на електроенергията и енергоносителите в последните години доведе до отделяне на огромно внимание към консумираната енергия и възможностите за икономията й. Ефективното измерване на енергията и параметрите на електрическата мрежа в добре подбрани възлови точки на мрежата е ключов фактор за анализ на потоците на енергия, набелязване и прилагане на мерки за икономия на енергия. Друг ключов фактор е събиране на данните в система за централизиран енергиен мониторинг в различни възлови точки на мрежата с основни цели намаляване на загубите и пестене на енергия. Най-значим елемент за реализиране на икономия на енергия е събиране на електрическите параметри на системата в централизирана система за управление и мониторинг.

IME, Италия предлага пълен набор от продукти за измерване на консумацията и параметрите на електрическата енергия, пренос на данните към система за мониторинг и системи за мониторинг.

 

Ime free 3 Пълен каталог

Съкратен каталог 2018

Mрежови анализатори

Статични електромери

Цифрови прибори

Аналогови прибори

Диференциални релета

Измервателни релета

Трансдюсери

Аналогови прибори с аларма

Интерфейси и софтуеър

Релета за контрол на изолацията

Трансформатори

Уреди за синхронизация

Броячи на работни часове и синхроноскопи

Измерване на постоянен ток

Технически данни по продукти

 За сваляне