Modular equipment Legrand

The new series DX3, TX3 и RX3 could be combined with a wide range of products in order to perform a high-professional technical level.
4 TX3 video

BulSmart on-line shop

Modular eqiupment

DX3 video

Modular serie DX3

 Modular circuit breaker Modular circuit breaker2 Modular circuit breaker3

До 125А номинален ток и 50кА

- Изключвателна способност в компактна единица (1 или 1,5 модула/полюс);

- Функция токоограничаване - ограничават късото съединение и удължават живота на инсталацията, като предотвратяват повреди в кабелите, причинени от протичащия през тях ток;

- Непрекъснатост на електрозахранването: оптимална селективност;

- Единен монтажен принцип;

- Аксесоари и допълнителни защитни модули DX3.

Modular serie TX3

 modular TX3 До 63А номинален ток и 10кА

Бърз монтаж и лесна поддръжка. Използва допълнителни аксесоари, общи с аксесоарите за серия DX3. Сигурно свързване и повишена безопасност Ясна маркировка и надписно поле. Токоограничаване клас 3 -Eco Friendly

Modural serie RX3

 Modular circuit breaker RX3  

Серията е подходяща за жилищни и търговски сгради с по-малък бюджет, без необходимост от допълнителни аксесоари.

- Лесно и бързо окабеляване;

- Разпознаваема маркировка;

- Дълготрайна издръжливост;

- Оптимална защита в случай на късо съединение.