Circuit breakers Legrand

Breaking & protection devices

A circuit breaker is both a circuit-breaking device that can make, withstand and break currents whose intensity is at most equal to its rated current (In), and a protection device that can automatically break overcurrents which generally occur following faults in installations. The choice of a circuit breaker and its characteristics depends on the size of the installation.

Breaker Прекъсвачи видео

Прекъсвачи лат корпус видео

DMX simulation overview

Апаратура

MPX3, CTX3, RTX3

Брошура прекъсвачи лят корпус

Accessories

 

Dmx3 air circuit-breakers up to 6300 A

dmx_video
The range covers:
- 8 rated currents, between 800 A and 6 300 A.
- 4 breaking capacities 42 kA, 65 kA and 100 kA.DMX³ air circuit breakers and DMX³-I isolating switches are available in two frame sizes, in fixed and draw-out version. The overall dimensions of the breaker contribute considerably to an efficient use of the space inside the electrical panel. The constant depth for all the rated currents facilitates connection of the busbars.
Scheme

Air circuit breakers get their name from the fact that their breaking chambers are in the open air to allow better energy dissipation. Their electrical and mechanical strength, breaking capacity, maintainability and optional accessories make them ideal for protection and control at the supply end of low voltage installations.

protection

DMX3 have digital protection units that enable very precise setting of the protection conditions while maintaining total discrimination with the upstream devices: the MP6 protection unit has additional functions and the MP4 standard electronic protection unit.

DPX moulded case circuit-breakers up to 1600 A

DPX_gamme DPX “moulded case circuit breakers” offer optimum solutions for the protection requirements of commercial and industrial installations. DPX are available in thermal magnetic and electronic versions with nominal currents from 16 to 1600 A and breaking capacities from 16 to 70 kA. The main characteristics of DPX circuit breakers are their optimized dimensions, their ease of installation, use and accessorisation, and their undisputed reliability.

 

Residual current devices Remote control
DMX_Disj

DPX 125 associated with a residual current add-on module

DPX_disj

Remote control for DPX 1600 A

Like for DMX3, the DPX circuit-breakers can be equipped with residual current add-on module. DPX circuit-breakers can be controlled remotely through remote control devices.

 

 

 

Защитни и комутационни устройства

Гамата автоматични прекъсвачи LEGRAND покрива номинални токове от 16А до 6300А. Прекъсвачите се произвеждат със стандартна настройваема термомагнитна защита и с няколко вида електронни защити, базирани на микропроцесорно управление.

Breaker Видео въздушни прекъсвачи DMX³

Видео прекъсвачи лят корпус DPX³

Подробна информация въздушни прекъсвачи DMX³ (link)

Подробна информция прекъсвачи лят корпус DPX³ (link)

Каталог въздушни прекъсвачи DMX³ (pdf/eng)

Каталог прекъсвачи DPX³ (pdf/eng)

Въздушни прекъсвачи серия DMX³ до 6300 A

dmx_video
Гамата покрива:
- 8 номинални тока от 800 A до 6 300 A.
- 4 вида по изключван ток на късо съединение: 42 kA, 65 kA и 100 kA.Автоматичните въздушни прекъсвачи DMX³ и товаровите прекъсвачи DMX³-I се произвеждат  в два типоразмера, фиксирана или изваждаема версия. Компактните габаритни размери на прекъсвача допринасят значително за по - ефективното използване на пространството вътре в електрическото табло. Еднаквата дълбочината за всички номинални токове улеснява избора на шинни системи за токоразпределение.

Прекъсвачите DMX³ се произвеждат само с електронни защитни блокове предлагащи прецизни настройки на параметрите за осигуряване пълно каскадиране и селективност с други защитни устройства в мрежата. Защитният блок MP6 допълнително предлага сензорен цветен дисплей с вграден мрежов анализатор.

Прекъсвачи лят корпус DPX³ до 1600 A

DPX3_3-new Новите прекъсвачи лят корпус DPX³ предлагат подобрени защитни функции и контрол за мрежи ниско напрежение. DPX³ e идеалното решение ако търсите надеждна, безопасна и прецизна защита на хора и оборудване, дълъг експлоатационен ресурс, лесна инсталация, настройка и обслужване. Интегрираните в устройството технологични иновации Ви предoставят подобрен дистанционен контрол и лесен достъп до електрическите параметри на мрежата.

 

DPX3 Новите електронни защитни блокове с вградени функции за измерване в DPX³ 250, 630 и 1600 предоставят данни за електрическите параметри в компактни размери. Измерените параметри могат да бъдат визуализирани:

- директно на вградения дисплей на прекъсвача

- дистанционно от компютър или смартфон с инсталиран софтуер за мониторинг през допълнителен комуникационен интерфейс RS485 с Modbus протокол

421058_p_189139 Новият дизайн на механичните блокировки улесняват инсталацията им в табла:

-Монтажа е само повърхностен.

- Сглобеното устройство е с компактни размери.

- Няма необходимост от допълнителни механични настройки.

- Прекъсвачи с корпуси 160А и 250А могат да бъдат монтирани в обща механична блокировка

- Версията с прекъсвачи до250А е за монтаж на DIN шина.