IME-Италия e новопридобита марка на френския концерн Legrand със запазена собствена визия и портфолио.  Разработва и произвежда средства за измерване и комплексни системи за енергиен мониторинг. Сферите на приложение са: електрически измервания, индустриална автоматизация, контрол и защита на енергията.
Производството е разделено на три основни дивизии: Аналогова, Електронна и дивизия Трансформатори с изходни проверки на всеки от изходите за отделните продукти. Така се гарантира качество – много важен елемент за компания с годишен капацитет на излизащата продукция от 1 млн. 700 хил. продукти и стотици милиони части към тях.