Системи за сигурност на захранването

БулЕлектрик Груп осигурява пълна услуга по избор, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на системи за непрекъсваемо захранване. Услугата включва консултации, избор, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на системите, гаранционен и следгаранционен сервиз.

Прекъсването на работни/производствени процеси е свързано с големи финансови загуби и в много случаи е опасно за човешкия живот. В зависимост от допустимото време на прекъсване на захранването предлагаме решения за:

  • системи за автоматично включване на резервни източници (АВР), управлявани от съвременни специализирани контролери. Системите са приложими за различни източници и схеми на електрозахранване, при наличие на два или или повече захранващи източника. Стандартни комутационни елементи, използвани за превключването между източниците са електромеханични устройства -  контактори или автоматични прекъсвачи с моторно задвижване. Използването им обуславя  голямото време за превключване между източниците, вариращо от части от секундата до няколко секунди.
  • Непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS (Uninterruptable Power Supplies). Използват се при консуматори, непозволяващи прекъсване на електрозахранването.  Предлаганата гама UPS системи обхваща осигуряване на непрекъсваемо захранване от малки локални компютри до големи центрове за данни и автоматизирани производствени линии.