Подобряване на качеството на електрическата енергия

Качеството на електрическата енергия е един от най-големите проблеми на съвременните електроенергийни системи. В най-общия случай е свързано и с увеличени загуби при пренос на електроенергията и влошени параметри на работа на инсталираното оборудване. В допълнение, доставчиците на електроенергия налагат глоби при фактор на мощността извън предписаните граници.

БулЕлектрик Груп предлага на своите клиенти набор от услуги за подобряване на качеството на електрическата енергия, включващо:

  • Изследване и анализ на електроснабдителната система.
  • Мерки и препоръки за подобряване качеството на енергията.
  • Избор на системи и технически решения за подобряване на фактора на мощността и нивото на висши хармоници в мрежата.
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за компенсация на реактивна енергия и филтрокомпенсиращи системи за ниско и средно напрежение.