Пълен инженеринг на електрически системи

Цялостен инженеринг с проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка на електроенергийни системи.

Услугата включва:

  • Консултации и избор на оптимални решения в етап идеен проект. Разработване на варианти при изграждане на системите.
  • Проектиране с включени доказани и иновативни технически решения и системи с гаранции за безпроблемна съвместна работа на всички включени компоненти и подсистеми.
  • Изграждане и въвеждане в експлоатация при съблюдаване на добрите практики и иновативни решения.
  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на системата.