Проектиране и асемблиране на електрически табла

Проектиране, асемблиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на обекта на електрически табла. Компетенциите ни покриват всички видове табла, включително нестандартни изпълнения и табла работещи при тежки климатични условия и/или силно агресивни среди. Таблата се проектират и проверяват със съвременни специализирани инженерингови софтуери.

Услугата за всеки обект включва:

  • Избор на комутационна и защитна апаратура по проект.
  • Избор на част автоматизация.
  • Проектиране на монтажни схеми по критерии оптимално токоразпределение, температурни режими, възможност за лесна експлоатация и др.
  • Проверка на избраното оборудване и решение по издържани токове на късо съединение, температурни режими, каскадиране и селективност в съответствие с актуалните норми, изисквания и стандарти.
  • Оптимизиране на решенията по критерии оптимална цена, лесен монтаж и безпроблемна експлоатация.
  • Асемблиране на таблата при съблюдаване на добрите инженерингови практики.
  • Проверка и функционални тестове на всяко асемблираното табло съгласно актуалните български и международни стандарти.
  • Монтаж и присъединяване на кабели към таблото на обекта на възложителя.
  • Функционални тестове и въвеждане в експлоатация.
  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка.