БулЕлектрик Груп на семинар в Боровец

Легранд България бе домакин на първия за дъщерната фирма на водещия френски производител семинар, посветен на техника и комплексни решения за защита и разпределение на електрическата енергия. Той се проведе в рамките на 2 поредни дни през октомври т.г. в хотел Рила, к.к. Боровец, и събра на едно място многобройни гости, в т.ч. дистрибутори, инсталатори, проектанти, представители на инженерингови и монтажни компании. Участие в него взеха и специалисти от фирмите-дистрибутори на Легранд. Лектори на събитието бяха инж. Мирослав Борисов, продуктов мениджър, и инж. Андрей Йовчев, мениджър „Комплексни проекти“ в компанията.

Начало на семинара даде г-н Людмил Даскалов, ръководител на Легранд в България. „Компанията Legrand е производител на специфични продукти за специфични приложения. Имаме удоволствието да открием първия подобен семинар, който фирмата организира у нас, но това със сигурност няма да бъде инцидентно събитие, а дългосрочна инициатива, която Легранд ще продължи да развива във времето“, заяви с позитивизъм г-н Даскалов, давайки думата на своите колеги – г-н Борисов и г-н Йовчев.

И през двата семинарни дни екипът на Легранд България запозна присъстващите гости с многообразието от технически решения на утвърдената френска компания, поставяйки акцент върху иновативността, енергийната ефективност и съвременните възможности за комуникация, които са глобална тенденция в развитието на продуктовото портфолио на Legrand. Задълбочено бяха представени новости и последна генерация въздушни прекъсвачи от серия DMX3, прекъсвачи лят корпус DPX3 и модулна апаратура – TX3и DX3.

Друга тема, разгледана по време на срещата, бе новата гама промишлени контактори CTX3, термични RTX3 и моторни MPX3 защити. Специално внимание бе обърнато и на разпределителните табла XL3 160, XL3 400, XL3 800, XL3 4000. “Сред техните отличителни характеристики спрямо други аналогични модели на пазара са свободата при монтаж, оптимизираното токоразпределение, фактът, че те са предварителното оборудвани с апаратура и тествани и др.“, заяви г-н Борисов. „Таблата на Legrand изцяло съответстват на изискванията по международния стандарт IEC 61439-2, който се отнася за типово-тествани табла. От държавите в Централна и Източна Европа единствено Унгария напълно е въвела изискванията в него, но очакванията са в близко бъдеще всички останали страни от този регион, включително и България, да приемат нормите на стандарта“, коментира той.

IME – част от структурата на Legrand

По време на своята презентация г-н Йовчев обяви, че компанията Legrand миналата година е придобила една от най-доказаните марки в областта на измервателната и контролната техника – италианският производител IME (Istrumenti Misure Elettriche).

Компанията Legrand има два основни подхода за развитие. Първият е свързан с научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), поради което всяка година фирмата отделя сериозен процент от приходите си, влагайки в разработването на нови продукти и решения. Вторият е чрез придобиване на компании като IME, доказани еталони в своята област“, уточни г-н Даскалов. „За момента изделията на новопридобития европейския производител ще продължат да се предлагат от българската търговска и инженерингова фирма БулЕлектрик Груп“, добави още той.

В представянето на IME се включи и инж. Димитър Бибев, управител на фирма BulElectric, който разказа подробности за нея и дейността й: „Централата на фирма Istrumenti Misure Elettriche се намира в Милано, Италия. Тя има над 70-годишна история и опит в развоя и производството на измервателна и контролна апаратура. Осигурява работа на повече от 130 доказани специалисти. Производствените площи на IME в Италия са разположени на 13 000 кв.м.“.

„Гамата на IME е структурирана в три продуктови направления: измервателни трансформатори, електронни измервателни прибори и аналогови измервателни прибори. Номенклатурата на компанията обхваща 1477 продуктови номера. Електронните измервателни уреди са утвърдено техническо средство в системи за енергийна ефективност, при защитата на хора и машини, в системи за възобновяема енергия и мн.др. Аналоговите прибори са традиционно измервателно средство в сферата на енергетиката, транспорта, морските приложения и т.н.“, поясни в допълнение Андрей Йовчев.

Софтуерните продукти за проектиране на табла и шинопроводи

През втория ден от мащабното събитие на Легранд България бяха разгледани и обсъдени трансформатори за средно и ниско напрежение и шинопроводи с марка Zucchini, част от голямото „семейство“ на Legrand. Внимание бе отделено още и на софтуера за проектиране на табла XL3 Pro Panels и на софтуера за проектиране на шинопроводи. Презентацията завърши с открита дискусия и демонстрации на продуктите.

Legrand предоставя иновативни, надеждни и енергийно-ефективни технически решения

„Стратегическа насока на Legrand Group е системната интеграция. Всички търговски марки, които Легранд притежава, се допълват една друга, предоставяйки иновативни, надеждни и енергийно-ефективни технически решения, включително за защита и разпределение на електрическа енергия“, заяви г-н Людмил Даскалов.

Източник на снимковия материал: Инженер.bg