Какво е Интернет на нещата (IoT) видео

 

В най-широк смисъл, терминът "интернет на нещата" обхваща всичко, свързано с интернет, но все повече се използва за дефиниране на обекти, които "говорят" помежду си. Простичко: Иинтернет на нещата (IoT) е съставен от устройства свързани помежду си - от обикновени сензори до смартфони, таблети и всичко останало, което може да има връзка с интернет.

Чрез свързването на тези говорещи си устройства със системи за автоматизация е възможно да се "събере и анализира информация, и да се произведе действие", така може да се помогне на някого с определена задача или да създаде процес/действие, дори с отдалечен достъп.

"Става дума за мрежи, за устройства и за данни. Интернет на нещата (IoT) позволява на устройствата от затворени частни интернет мрежи да комуникират с всички останали такива. "Интернет на нещата обединява всички мрежи заедно. Дава възможност на устройствата да комуникират не само в близки мрежи, но и в различни типове такива и да обменят данни с много повече свързаност по света" казва Каролин Горски, Директор IoT в Digital Catapult.

Защо свързаните устройства се нуждаят от споделянето на информация?

Възникна един контра-аргумент, че само поради това, че нещо може да бъде свързано с интернет, не означава, че трябва да бъде. Но пък всяко устройство събира данни с определена цел, която може да е полезна за собственика му и да повлияе на живота в по-широка основа.

В индустриалните приложения сензорите на продуктовите линии могат да повишат ефективността и да намалят загубите. Според едно проучване 35% от американските производители използват данни от интелигентни сензори при настройките на производствените системи.

"Качеството и целта на информацията, която ежедневно се трупа в интернет пространството, нараства главоломно. Устройствата свързани в мрежата генерират възможности за много повече действия с натрупаната вече информация, и така се създава потенциал за развитие и промяна, коментира Горски. "IoT не спира само с един сензорен екран".

Какво предстои пред Интернет на нещата?

"В краткосрочен план знаем, че (IoT) ще окаже влияние върху всичко. И това ще бъде за елементарни ежедневни проблеми - като намиране на място за паркиране на автомобила в заети райони, свързване с домашната система за използване уеб камерата в хладилника, за да проверите дали имате нужда от повече мляко по пътя към дома. Това, което го прави вълнуващо е, че ИоТ е все още бебе, и не сме запознати с всички възможни случаи на приложение. Знаем само, че има потенциал да окаже огромно положително влияние върху живота ни".