Alpes technologies е основана през 1988 г. и е част от групата на Legrand от 2008г.

Компанията проектира, произвежда и продава богат набор от:

- Системи за компенсация на реактивна енергия и филтрация на хармоници за мрежи ниско и високо напрежение;

- Анализатори за качество на електрическата мрежа;

- Мобилни и стационарни мрежови анализатори;

Всички продукти се произвеждат във Франция. Качеството е основен приоритет на Alpes Technologies. Сертифицирана e по ISO 9001 от януари 2000 г. и ISO 14001 от март 2015 г.

Почти 8% от оборота е посветен на научните изследвания и развитие, а целта е непрекъснато развитие и иновации. Продуктите й са в пълно съответствие с изискванията на международните стандарти.