Системи за качество на енергията Alpes

Alpes Technologies предлага широка гама от продукти и услуги, които допринасят за подобряване качеството на енергията. Компанията фокусира върху продукти и решения за корекция на потоците на реактивна енергия, доставена от източника и подобряване фактора на мощността на уредбата. Предимства:

- Спирате заплащането на таксувана реактивна енергия

- Намалявате активните енергийни загуби в кабели

- Подобрявате нивото на напрежение в края на линията

- Увеличавате свободната реактивна мощност

 

enviroment

Alpes каталог

Active filters

Хармоници

Как да изчислим

За сваляне

Фактор на мощността

Таблица за конвертиране

Фактор на мощността каталог

Технически данни и ръководства

 

 

 

Кондензаторни батерии ниско напрежение. Системи за компенсация:

batteriesBT

 

Фиксирани системи

Реактивна мощност на кондензаторната батерия/уредба е постоянна величина, независимо от промените на фактора на мощността, натоварването на консуматорите и общата консумацията на реактивна енергия на уредбата. Кондензаторните батерии се включват:

- Ръчно през автоматичен или товаров прекъсвач.

- Полу-автоматично от разстояние през контактор.

Използват се в следните случаи:

- електрически инсталации с постоянен товар от 24 часа в денонощието или само по време на работа на консуматора.

- компенсация на реактивната енергия на трансформатори.

- индивидуална компенсация на електродвигатели.

- монтаж на кондензаторна батерия, чиято мощност е по-малка или равна на 15% от мощността на трансформатора.

Автоматизирани системи

При автоматизираните системи реактивната мощност, предоставена от кондензаторната уредба варира в зависимост от промените във фактора на мощността и натоварването на консуматорите както и към консумацията на реактивна на енергия от уредбата.

Тези кондензаторни уредби са съставени от комбинация от кондензаторни стъпки, свързани в паралел. Включване и изключване на всички или част от кондензаторните батерии се контролира от интегриран контролер за фактор на мощността.

Използват се в следните случаи:

- променлив товар на електрическата уредба.

- компенсация на фактор на мощността при главните разпределителни табла НН или големи изходящи линии

- монтаж на кондензаторна уредба, чиято мощност е по-голяма от 15% от мощността на трансформатора.

 

 

Активни филтри за висши хармоници, компенсация на реактивна енергия и балансиране на товарите

Harmonics
Активният филтър непрекъснато генерира компенсиращ ток за корекция на висши хармоници. Генерацията елиминира изкривяванията от хармонични съставящи и  възстановява синусоидалната форма на протичащите токове. С време за реакция на по-малко от 300μs, активният филтър подобрява качеството на електрическата мрежа в реално време и предотвратява потенциални повреди в производствената верига. Активния филтър значително намалява нивата на хармониците на тока в мрежата. В същото време коригира и компенсира реактивната енергия.

Метод на инсталация

Когато е свързан паралелно на захранващия източник, активния филтър предлага следните предимства:

- Намалено износване, следователно и по-дълъг експлоатационен живот, поради способността му да ограничава повишаването на температурата и възможни вибрации.

- Оптимална поддръжка благодарение на облекчено обслужване.

- Изпълнение на договорни задължения с доставчиците на енергия по отношение на точно определяне на разхода на енергии.

- Без смущения, стабилизирано захранване.

 

Компенсация за средно напрежение

medium voltage
Кондензаторните батерии за средно напрежение са съставени от голямо количество  малки кондензатори, обикновено свързани в паралел и/или последователно така че да осигуряват необходимите електрически характеристики на изделието.